top of page
搜尋

恭迎释迦牟尼佛成道日

農曆十二月初八是本師釋迦牟尼佛成道日。


經論中記載,佛陀成道前,經六年苦行,骨瘦如柴,以致暈倒在尼連禪河畔。在接受一位牧羊女供養的乳糜之後,恢復了體力,於菩提樹下,悟道成佛。中國佛教徒依禪宗之習,於十二月初八,以穀米和果物等煮粥供佛。


《佛本行集經·成無上道品》雲:“明星將欲初出現時,夜尚寂靜,一切眾生行與不行,皆未覺寤。是時婆伽婆,即生智見,成阿耨多羅三藐三菩提。” 二千五百多年前那個寂靜的夜晚,在一棵未來將舉世聞名的菩提樹下,今天被世人尊稱為釋迦牟尼佛的喬達摩·悉達多王子,在禪定中降伏了一切的煩惱,證悟了一切的真理。


此時黎明將至,一顆啟明星正在東方天際閃耀,佛陀感嘆:“真是奇妙啊!原來一切眾生都如此智慧,正和我所證悟到的一樣,只是心靈被妄想執著的黑暗蒙蔽,因此看不到真相。”


從這一天起,慈悲偉大的佛陀,以永不停歇的腳步,將自己對於宇宙人生終極意義的證悟傳遞給所有眾生,為沈淪苦海的眾生開演出八萬四千法門,無論貧富貴賤、凡聖智愚,都能夠遠離貪婪、仇恨和無知的煩惱,獲得清涼、慈悲、智慧的快樂,走上離苦得樂、究竟解脫的大道。
Comentários


bottom of page